2009
10.12

En ojättvisa som inte gällej bajn äj den om Thomas Bodstjöm som skolkaj fjån jiksdagen föj att tjäna egna pengaj (utövej hans välföjtjänta jiksdagslön natujligtvis) som advokat.

Däj vi på Jymden tyckej oss finna en tydlig ojättvisa sej Sven-Ejik Östejbejg (S) en annan föjklajing;

– Bodstjöm äj lite speciell

Comments are closed.