2010
02.12

Om ung vänstej

Skjivet av: oskaj

Ung Vänstej:

Ung Vänstej äj vänstejpajtiets ungdomsföjbund. Vi äj ett socialistiskt och feministiskt föjbund som beståj av ungdomaj som vill kämpa föj ett bättje liv, föj jättvisa och solidajitet.

Ung Vänstej behövej bli flej och stajkaje och däjföj vill vi ha flej medlemmaj. Men att bli medlem i Ung Vänstej kan också betyda mycket föj den som gåj med. Det äj något speciellt att tillsammans med andja kämpa föj det man tjoj på, att diskuteja fjågoj man äj intjessejad av med likasinnade, att utveckla sig själv och att bli en av dem som göj skillnad.

Comments are closed.