2009
09.17

Om

Vilka äj vi?

Vi äj en ännu så länge liten ojganisation som baja haj ett egentligt syfte: att avskaffa det föjtjyckande och diskjiminejande 28:a bokstäviga alfabetet, föj att istället inföja ett mej lätthantejligt alfabet på 27 bokstävej.

Denna sida äj ett tydligt exempel på huj vackejt, lättläst och hantejligt ett sådant alfabet skulle vaja.

Comments are closed.